damekoret Hedda deltar på konserten » Ro og rytme i kirkerom «

Vi er invitert av Strindheim blandakor til å være med på konserten » Ro og rytme i kirkerom » søndag 01 oktober kl 18.00 i Lademoen kirke.

Der vil vi fremføre sangene vi skal synge i NM senere i høst.