Medlemmene

1. Sopran

Ingrid Dahl, Marit Dahl, Cathrine Larsen,  Anne Lise Remme, Anne Wærnes, Hege Lægreid Gangstø

2. Sopran
Sissel Dahlen Fjæran, Annette Rosten Gabrielsen, Torill Karlsen, Laila Nygård, Monika Reiss, Kirsti Gimse Småvik, Marianne Aanes, Trine Loktu Jensen, Karoline Vikan, Elin Foss Utseth

1. Alt

Benedikte Fjellheim, Bente Fossnes, Grete Johansen, Tove Larsen, Synnøve Solset, Tone Britt Sørheim, Kerstin Tømmerås

2. Alt

Eva Eide, Eva Johnsen, Kari Johnsen, Eli Mette Lefstad, Åse Balstad, Monica Skaffloth Andersen